ODPADY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi oznacza to, że zagospodarowanie odpadów jest obowiązkiem rolnika. Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady pochodzące z produkcji rolniczej np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy.

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, co jest zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z  2021  r. poz. 779, 784, 1648.).

W przypadku otrzymania dofinansowania wszyscy rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą poinformowani o terminie oraz sposobie odbioru odpadów.

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r poz. 888. 1648.) Gmina Brzozie zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj.: folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych (adresy pozyskano ze stron internetowych)

NAZWA I ADRES STRONA WWW E-MAIL NUMER KONTAKTOWY RODZAJ ODBIERANUCH ODPADÓW
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Brodfol

 

Brodnica

ul. Świerkowa 5

www.brodfol.pl

email: biuro@brodfol.pl

 

669 909 659

601 056 217

Folia rolnicza
Firma Jares Jarosław Białobrzeski

 

Kieźliny

ul. Romana Domagały 94, 10-371 Olsztyn

www.recykling-jares.pl

jares8@onet.eu

601 653 268 Folia z worków po nawozach, worki po nawozach typu BIG BAG, opakowania kartonowe, tworzywa sztuczne typu “kanistry”, folia po sianokiszonce
Hermes Recycling

Sp. z o.o

ul. Przemysłowa 3,

 86-010 Koronowo

hermesrecycling.com

koronowo@hermesrecycling.com

52 360 01 19 Folia biała LDPE, LLDPE, folia biało-czarna, sznurek PP
AgroOPC

Piotr Śliski

ul. Izdby 5

88-300 Mogilno

www.agroopc.com

biuro@agroopc.com

               

725 114 039

601 236 867

Folia, opakowania po nawozach
Grupa RECYKL

ul. Letnia 3

63-100 Śrem

www.recykl.pl

recykl@recykl.pl

               

61 281 06 11

               

Opony

FPH Gran-Fol

Krzysztof Fałkowski

Wiewiórki 35

87-214 Płużnica

Oddział Kończewice

Kończewice 2A

87-140  Chełmża

gran-fol.pl

poczta@gran-fol.pl

 

516 462 595      

 56 621 04 42

 881 490 909

Folia poprodukcyjna lub czysta z odzysku
KO-JA

ul. Fabryczna 20 85-741 Bydgoszcz

www.kojarecykling.pl

koja.recykling@poczta.pl

               

791 555 545

               

Folia rolnicza

Eco-Recykling, Brzozie Lubawskie,

Grzegorz Patalon

13-306 Brzozie Lubawskie 98

warmińsko-mazurskie

grzegorzpatalon@wp.pl 691 881 028 Folia rolnicza (oprócz pryzmowej)

 

 

W roku 2022, jeśli Gminie Brzozie będzie przyznana dotacja na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rolnicy z Gminy Brzozie składający uprzednio wnioski na ww. wymienione przedsięwzięcie, będą mogli oddać do unieszkodliwienia bądź recyklingu folię rolniczą oraz inne odpady (siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag).