OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OBSŁUGI

ogłoszenie - placeholder

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie

ogłasza nabór na wolne stanowisko obsługi:
woźny – konserwator – palacz CO
(wymiar czasu pracy: pełen etat)

Wymogi i zakres obowiązków dotyczących stanowiska woźny-konserwator- palacz CO:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • opieka nad czystością boiska, terenu szkolnego (zamiatanie, odśnieżanie zimą), wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości wokół budynków oraz poprawą funkcjonalności i estetyki  terenu zielonego
 • dbałość o ład i porządek oraz higienę na terenie wszystkich pomieszczeń szkolnych,
 • codzienne sprzątanie pomieszczeń szkolnych
 • wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie wokół szkoły i w budynkach szkolnych
 • dbanie o stan techniczny sprzętu szkolnego (systematyczne kontrolowanie sprzętu i bieżąca naprawa uszkodzeń),
 • współpraca z innymi pracownikami obsługi szkoły,
 • wykonywanie prac awaryjnych na terenie szkoły powstałych z różnych przyczyn
 • opieka nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi, łącznie ze sprzętem p.poż.
 • wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez dyrektora szkoły,
 • umiejętność obsługi pieca CO, mile widziane kwalifikacje do obsługi pieca.

 

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, sumienność, systematyczność, punktualaność
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • CV,
 • list motywacyjny,

Oferty proszę składać do 07.09.2018r.

Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie
87-313 Brzozie
Wielkie Leźno 1
splezno@tlen.pl

Informacje pod nr tel.: 56 49 35582

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie
mgr Alicja Ziętarska