Ogłoszenie o naborze wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2022 roku

Dach pokryty azbestem

Wójt Gminy Brzozie realizuje założenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzozie na lata 2013-2032”. W związku z tym ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2022 roku.

Termin i miejsce składania wniosków

Termin składania wniosków: od 16 maja do 24 czerwca 2022 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, pok. nr 7

Formularz wniosku o dostępny jest pod niniejszym ogłoszeniem oraz na stronie www.brzozie.pl w zakładce Dokumenty do pobrania, a także w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Brzoziu w pok. nr 7.

Kto może się ubiegać o pomoc

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie gminy Brzozie. Nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji obiektów zawierających azbest w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzozie na lata 2013-2032”.

W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i przekazaniem do utylizacji eternitu.

Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez Urząd Gminy Brzozie.

Pomoc finansowa nie obejmuje zwrotu kosztów już poniesionych związanych ze zdemontowaniem wyrobów zawierających azbest, które zostaną zgłoszone do odebrania i do unieszkodliwienia.

Zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brzozie nie pokrywa kosztów zakupu. Nie pokrywa również wykonania nowego pokrycia dachowego oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.

W przypadku składania wniosku obejmującego demontaż wyrobów zawierających azbest, prace związane z wymianą pokrycia dachowego mogą podlegać obowiązkowi zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę wydane przez właściwy organ tj. Starostwo Powiatowe w Brodnicy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz w niektórych przypadkach dodatkowo uzgodnienia z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Stosowne informacje na ten temat wnioskodawcy mogą uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18.

W przypadku wniosku obejmującego demontaż, jeżeli wnioskodawca posiada zgłoszenie robót/decyzję o pozwolenie na budowę (lub uzgodnienie z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) powinien je dołączyć do składanego wniosku.

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków o przyznanie dofinansowania na jego usunięcie.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 r.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy Brzozie można uzyskać pod nr tel. 56 49 12 917.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości w roku 2022 06/05/2022 12:39 164 KB 4722