Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż mienia komunalnego

ogłoszenie - placeholder