Ogłoszenie ws. spotkania informacyjno-organizacyjnego dot. Samorządowego Żłobka „Brzozowy gaik”

Ogłoszenie

Logotypy UESerdecznie zapraszamy rodziców / opiekunów prawnych dzieci zakwalifikowanych do Samorządowych Żłobków „Brzozowy gaik” Brzozie 51 C, 87-313 Brzozie oraz Filii w Jajkowie 11 B, 87-313 Brzozie, prowadzonych w ramach projektu współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa  Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 „Żłobki w Gminie Brzozie”

na spotkanie informacyjno-organizacyjne, które obędzie się dnia 29 lutego 2020r. (sobota)

  • Rodzice / opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do Żłobka w Brzoziu w Samorządowym Żłobku „Brzozowy gaik” Brzozie 51 C godzina 13:00
  • Rodzice / opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do Żłobka w Jajkowie w Samorządowym Żłobku „Brzozowy gaik” Filia w Jajkowie  11 B godzina 14:30

Numer telefonu do kontaktu: 56 49 129 16