“Oni tworzyli naszą historię” – zapraszamy do konkursu!

Do 31 stycznia organizatorzy czekają na prace gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dokumentujące losy nieznanych bohaterów oraz wspomnienia uczestników i świadków ważnych wydarzeń w dziejach Polski i naszego regionu w ramach siódmej edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej “Oni tworzyli naszą historię”. Uczniowie i szkoły mogą liczyć na atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.

Przedsięwzięcie jest organizowane przez Urząd Marszałkowski wraz z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty, Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum  i Muzeum Pomorskim AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu, a także z Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Konkurs ma zachęcić młodych ludzi do rozwijania wiedzy historycznej o naszym regionie oraz dokumentowania lokalnych dziejów na podstawie wspomnień świadków, a także zdjęć i pamiątek zachowanych w rodzinnych i publicznych archiwach. Nauczycieli ma zaś skłonić do krzewienia wiedzy o historii naszego regionu.

Do konkursu można nadsyłać prace w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej o tematyce “O ludziach”, “O wydarzeniach” lub “Album rodzinny”, w dwóch kategoriach: dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dla laureatów konkursu przygotowano atrakcyjne nagrody: za zajęcie pierwszego miejsca w obu kategoriach – do 3 tys. zł, za drugie miejsce – do 2 tys. zł, za trzecie miejsce – do 1 tys. zł. Szkoły, których uczniowie zwyciężyli w obu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe za kwotę do 2,5 tys. zł. Nagrody trafią także do nauczycieli – opiekunów autorów zwycięskich prac w obu kategoriach. Opiekun autora pracy, która zajęła I miejsce, otrzyma nagrodę w wysokości do 2 tys. zł brutto, zdobywcy II miejsca do 1,5 tys. zł, zaś III do  1 tys. zł.

Prace należy przesłać na adres: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Biblioteki (pokój nr 22, II piętro).

Termin nadsyłania prac konkursowych: do 31 stycznia 2015 r.

Data ogłoszenia wyników: 10 marca 2015 r.

Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe http://kohr.kujawsko-pomorskie.pl/nowa/dzial/konkursy-i-festiwale/konkurs/edycja/33/podstrona/1

(wind)