OSP Brzozie – znakomicie!!!

W tym tygodniu przeprowadzono inspekcję operacyjno-techniczną OSP Brzozie przez komisję powiatową. Ocena działalności strażaków wypadła znakomicie.

Przedmiotem inspekcji były następujące zagadnienia: alarmowanie, pojazdy pożarnicze, sprzęt ochronny dróg oddechowych, sprzęt specjalistyczny i inny sprzęt pożarniczy, sprzęt łączności i alarmowania, wyszkolenie, ćwiczenia bojowe, BHP. Analizując poszczególne zagadnienia, stan sprzętu, poziom wyszkolenia itd. Komisja punktowała – na 46 możliwych do zdobycia punktów OSP Brzozie otrzymała 44. To bardzo dobra ocena, potwierdzająca sprawność organizacyjną, dbałość o sprzęt i powierzone mienie, a także dyscyplinę.

Oczywiście, są też zalecenia pokontrolne, ale dotyczą one wyłącznie spraw kosmetycznych. Zespół kontrolny pracował w składzie: st. kpt. Piotr Zacharski – naczelnik wydziału operacyjno – rozpoznawczego, st. ASP. Tomasz Kowalski – kierownik sekcji kwat-tech. W obecności dh. Adama Szostakowskiego – OSP Brzozie, dh. Jerzego Szostakowskiego – naczelnika OSP oraz dh. Waldemara Bytnera – prezesa OSP.

(wind)