OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

KV logo 1536x1034

w związku rosnącą liczbą przypadków nieuczciwego, tj. niezgodnego z zasadami programu
„Czyste Powietrze” zachęcania do skorzystania z programu, oferowania urządzeń
niespełniających jego warunków lub niedostosowanych do wielkości i stanu budynku oraz
nierzetelnego wykonawstwa robót budowlanych, uruchomiona została przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kampania informacyjna ostrzegająca przed tego typu
praktykami. Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu opublikowane zostało na
stronie Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu „Czyste Powietrze” – Program
„Czyste Powietrze”. Oprócz ostrzeżeń ze strony Narodowego Funduszu, informacje
o negatywnych skutkach nadmiernego zaufania wobec nieznanych i nierzadko anonimowych osób
oferujących dotacje z programu „Czyste Powietrze” będą publikowane na bieżąco na stronach
internetowych i w mediach społecznościowych wojewódzkich funduszy.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu Czyste Powietrze - do druku 12/04/2024 10:41 310 KB 8