Oświata w Brzoziu idzie z postępem.

“Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.”