Park nad stawem

W sierpniu opisywaliśmy pierwsze prace związane z rewitalizacją parku w Brzoziu. Jaki jest postęp prac?

Dla mieszkańców Brzozia i gminy to już codzienność. Zainteresowani obserwują prace na wszystkich frontach – ziemne, wodne, stolarskie, budowlane, drogowe, elektryczne i ogrodowe. W zarysie już widać kształty tego przedsięwzięcia, choć szara jesień nie daje tego wyjątkowego tła, kolorytu bliskiego krajobrazu.

Park wraz z wszystkimi urządzeniami rekreacyjnymi, to przykład trafionej inwestycji, która służyć będzie mieszkańcom, rozwojowi kultury, inicjatywom kulturalnym – szczególnie w okresie letnim. Ale też na inne pory roku lokalna społeczność znajdzie sposób, ciekawy program. Tego możemy być pewni.

(wind)