Pasowanie na ucznia

Zanim to nastąpiło, musiały wykazać się śpiewem, recytacją i umiejętnościami matematycznymi. Po pomyślnie zdanym egzaminie złożyły uroczyste ślubowanie. Ogromnym ołówkiem, jak kandydaci na rycerza, zostały uroczyście pasowane na ucznia. Na koniec uroczystości były życzenia dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Bohaterowie dnia z rodzicami udali się na smaczny poczęstunek, który w stołówce szkolnej przygotowali rodzice pierwszaków.

(wind)