Pieniądze do wzięcia na “małe projekty”

Nie ma chętnych? To niemożliwe!

Prawie 14,5 miliona złotych pozostało jeszcze do zakontraktowania w puli środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych na realizację tzw. “małych projektów”. Urząd Marszałkowski przekazuje wsparcie za pośrednictwem działających w naszym regionie lokalnych grup działania. Trwają nabory wniosków o dofinansowanie.

– Dzięki pieniądzom z PROW zrealizowano mnóstwo operacji, które bez dofinansowania nigdy nie zaistniałyby na mapie kujawsko-pomorskiego. Gorąco zachęcam do aplikowania o kolejne wsparcie ? mówi marszałek Piotr Całbecki.

“Małe projekty” to przedsięwzięcia wpisujące się w lokalne strategie rozwoju, służące rozwojowi obszarów wiejskich i realizowane dzięki środkom w ramach Osi Leader PROW 2007-2013. Ze wsparcia korzystają między innymi przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne i związki wyznaniowe. Zakres pomocy obejmuje między innymi organizację szkoleń, imprez kulturalnych i sportowych, remonty świetlic wiejskich, budowę małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, promowanie dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, remont i wyposażenie muzeów, urządzenie miejsc pamięci oraz wykorzystanie energii odnawialnej.

O wsparcie “małych projektów” można się ubiegać w ramach konkursów ogłaszanych przez lokalne grupy działania (LGD). To partnerstwa skupiające przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i gospodarczego. W swoich lokalnych strategiach rozwoju zapisały różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych lokalnych społeczności, służące integracji i identyfikacji z miejscem zamieszkania.

Do tej pory w ramach małych projektów podpisano 923 umowy na łączną kwotę 15,8 miliona złotych. Wsparcie trafiło między innymi na budowę placów zabaw w Radoszkach, Grążawach, Łaszewie i Nowych Świerczynach w gminie Bartniczka,

Lokalna Grupa Działania “Pojezierze Brodnickie”  – nabór od 28 marca do 11 kwietnia. Panie i panowie, mieszkańcy wsi większych i mniejszych! Do dzieła!

(wind)