Pierwsze miejsce dla Aleksandry Koreckiej z Małego Głęboczka

Laureatów konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne “AGRO-wczas 2012” zaprezentowano i nagrodzono podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Turystyki Wiejskiej.

W kategorii gospodarstwa agroturystyczne wyróżniono:

– agroturystykę nad jeziorem Sopień Aleksandry Koreckiej, Mały Głęboczek w powiecie brodnickim (I miejsce);  

– “Gacanek” Ewy i Marka Mieruszewskich, Wielkie Brudziska w powiecie tucholskim (II miejsce);

– “Bobrówkę” Hanny Wągrowskiej, Gnojno w powiecie lipnowskim (III miejsce); 

– gospodarstwo agroturystyczne Tomasza Pankanina, Bysławek w powiecie tucholskim (wyróżnienie); 

– Leśniczówkę Ewy i Zbigniewa Andrzejewskich, Przewóz w powiecie radziejowskim (wyróżnienie).

Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej odbyło się kilka dni temu w Fojutowie w powiecie tucholskim. Uczestniczyło w nim 120 osób, przede wszystkim właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli organizacji turystycznych i  lokalnych grup działania oraz instytucji zaangażowanych w rozwój agroturystyki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Imprezę zorganizowały wspólnie Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna oraz Starostwo Powiatowe w Tucholi. 

(wind)