Pierwszy dzień wiosny na sportowo

Tradycyjnie w Szkole Podstawowej w Brzoziu pierwszy dzień wiosny witaliśmy na sportowo. Do rywalizacji sportowej przystąpiły klasy IV – VI.

Każda klasa wytypowała 6 – osobową drużynę. Drużyna musiała wykazać się doskonałą sprawnością fizyczną. Odbyły się wyścigi rzędów, w których uczestnicy popisywali się swoimi umiejętnościami w biegach, skokach i rzutach do celu.

Każda klasa, w ramach projektu “Czas na zdrowie”, wykonała pracę plastyczną na temat zdrowego stylu życia. Atrakcją imprezy były występy dziewcząt z kółka tanecznego, które prezentowały układy taneczne w rytm muzyki. Bawiąc się uczniowie rozwijali swoją sprawność ruchową, kształtowali postawy prozdrowotne oraz uczyli się współdziałania w grupie.

Autor: Dorota Anzel