Pies bez opieki – kara dla właściciela

photo of adorable homeless dog high quality photo

Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają one porzucane oraz są wypuszczane przez właścicieli poza teren swojej posesji. Zdarza się, że zwierzaki w prosty sposób opuszczają posesje (np. otwarte bramy, brak ogrodzenia). Biegające na wolności psy często nie są psami bezdomnymi, ale mają swoich właścicieli. Do Urzędu Gminy Brzozie dociera coraz więcej sygnałów i próśb o interwencję w sprawie wałęsających się psów. Pies swobodnie biegający po ulicy – bez smyczy i kagańca – często wywołuje, w szczególności u osób starszych oraz dzieci strach i obawę, czy nagle zwierzę nie stanie się agresywne lub niebezpieczne. Nawet mały pies stanowi zagrożenie. Powierzchowne nawet zranienie człowieka, niezależnie od wieku, wielkości i rasy psa może doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych.
Alarmujemy, aby nie dopuszczać do takich sytuacji!

Odwołując się do przepisów prawa, wypuszczanie psów bez możliwości ich kontroli i nieoznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna, podlega karze.

(Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2022 r., poz. 2151) Art. 77. § 1. § 2.; Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572, 2375.) Rozdział 2. Art. 10a.1. 3. 4.; Uchwała Nr XXXIV/252/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozie § 15.1.)