Podsumowanie śródroczne

W dniu 01.02.2019 r. w Gimnazjum w Brzoziu odbyło się uroczyste podsumowanie wyników semestralnych 2018/2019 uczniów klas III gimnazjum.

Wójt Gminy Danuta Kędziorska pogratulowała i podziękowała uczniom za osiągnięte wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, życząc im dalszych osiągnięć.

Wyróżnieni uczniowie z wysoką średnią ocen otrzymali z rąk Pani Wójt nagrody pieniężne.