Pogadanka profilaktyczna dla rodziców

Dnia 19 stycznia 2023 roku w Szkole Podstawowej w Jajkowie w ramach współpracy z Panią Dyrektor Małgorzatą Tambowcew odbyła się pogadanka profilaktyczna na temat szkodliwości picia napojów energetyzujących oraz palenia e-papierosów. Co ciekawe, pogadanka była kierowana do dzieci i młodzieży, jednak autorzy pomysłu zdecydowali, że w pierwszej kolejności będą edukować rodziców, aby oni również mieli  świadomość o szkodliwości zdrowotnej ww. środków i zwracali uwagę na to co ich dzieci kupują.

Powyższa akcja to pomysł Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzoziu. Autorami i prowadzącymi rozmowę z rodzicami byli członkowie GKRPA, a zarazem dzielnicowi policjanci z terenu Gminy Brzozie Paweł Barczewski oraz Michał Drożdziński.

Cała akcja profilaktyczna jest wspierana i finansowana przez Wójta Gminy Brzozie Panią Danutę Kędziorską-Cieszyńską.

To pierwsza taka rozmowa z rodzicami. Kolejne zostaną przeprowadzone w pozostałych szkołach na terenie gminy, czyli w Szkole Podstawowej w Brzoziu oraz w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie, a następnie już edukowani będą dzieci i młodzież. W tych rozmowach członkowie GKRPA będą posiłkować się filmikami edukacyjno-profilaktycznymi, aby lepiej trafić do młodych odbiorców.
Prowadzący podczas prelekcji szczególnie zwrócili uwagę na ogromny wzrost w ostatnim czasie sięgania przez dzieci i młodzież po e-papierosy i napoje energetyzujące, które po prostu „stały się modne”. Słuchaczom zostały przedstawione negatywne skutki korzystania i spożywania z ww. środków.

Mamy nadzieję, że powyższa edukacja profilaktyczna zostanie dobrze odebrana przez dzieci, młodzież i rodziców oraz przyniesie efekty. To będzie motywacja do działania dla Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Brzoziu w innych tematach niekorzystnie wpływających na zdrowie naszych dzieci.