Pogadanki profilaktyczne w szkołach na terenie gminy

received 916241916485400 1

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Brzoziu przeprowadzili kolejne pogadanki profilaktyczne na temat szkodliwości picia napojów energetyzujących oraz palenia e-papierosów. Prelekcje odbyły się w trzech Szkołach Podstawowych: w Brzoziu, Jajkowie oraz Wielkim Leźnie. Tym razem odbiorcami były dzieci. Prowadzący dzielnicowi,
a zarazem członkowie GKRPA w Brzoziu Paweł Barczewski oraz Michał Drożdziński, aby lepiej zobrazować szkodliwość tych używek, posiłkowali się podczas pogadanki filmikami profilaktyczno-edukacyjnymi.

Tematy kolejnych prelekcji dla dzieci i rodziców już są przygotowane i będą wdrażane podczas kolejnych spotkań. Dotyczyć one będą zagadnień, które mają największy wpływ na zachowanie i zdrowie naszych dzieci.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzoziu od lat współpracuje z dyrektorami szkół z terenu gminy: Katarzyną Wandzlewicz, Małagorzatą Tambowcew oraz Anitą Babalską, a także ze szkolnym psychologiem Joanną Górzewską.

Cała akcja profilaktyczna jest wspierana i finansowana przez Wójta Gminy Brzozie Danutę Kędziorską-Cieszyńską.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę ?