POLITYKA PRYWATNOŚCI FACEBOOK Gmina Brzozie

WSTĘP

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Fanpage’a  Gminy Brzozie oraz Urzędu Gminy w Brzoziu (dalej: “Gmina”)  w  portalu Facebook,  dostępnego pod adresem:  https://www.facebook.com/ugbrzozie

dla osób, które:

 • dokonały subskrypcji Fanpage’a Gminy poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” „Obserwuj”, „Udostępnij”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek postem zamieszczonym przez Gminę.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego            i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych                             oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy    o przetwarzaniu danych osobowych w ramach korzystania z portalu Facebook.

 1. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest   Gmina Brzozie. Danych, które są przetwarzane w ramach fanpage, czyli:

 • dane osób, które lubią stronę,
 • komentarze zamieszczane pod postami,
 • prywatne wiadomości,
 • informacje o aktywności (kliknięcia w linki, polubienia, deklaracje udziału w wydarzeniach, udział w ankietach),
 • reakcje na reklamy,
 • czasami także dane przetwarzane w związku z konkursami.

 Jednocześnie informujemy, że współadministratorem Twoich danych osobowych – przetwarzanych w ramach Fanpage  Gminy Brzozie – jest także Administrator portalu Facebook  Meta Platforms, Inc., Meta (w latach 2004–2021 Facebook, Inc.) Attention: Community Operations, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Meta Platforms Twoich danych osobowych znajdziesz pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

 1. Dane kontaktowe Administratora:
 • listownie pod ww. adresem siedziby głównej:  87-313 Brzozie 50, woj. kujawsko-pomorskie
 • telefonicznie pod numerem: 56 49 129 12
 • e-mailowo na adres: ug.brzozie@brzozie.pl
 •  
 1. Inspektor ochrony danych:

Kontakt: iod@brzozie.pl  lub na adres korespondencyjny Administratora, podany w punkcie 2,  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe użytkowników Fanpage:

Zakres danych przetwarzanych przez  Gminę Brzozie:

 • identyfikator Facebooka (np. imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez osobę posiadającą własny profil na portalu społecznościowym  Facebook;
 • podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez osobę na własnym profilu Facebooka;
 • inne dane w zakresie opublikowanym przez Ciebie na własnym profilu;
 •  zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji Fanpage – użytkownik (umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z  Twojej strony dobrowolne);
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki temu możemy dowiedzieć się o Twoim adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który zawarłeś  w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
 •  adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających Fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” , które są gromadzone przez pliki „cookies” na ogólnych zasadach i warunkach korzystania z serwisu określonych przez portal Faceebook.
 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Gmina Brzozie przetwarza Twoje dane osobowe w celu prowadzenia komunikacji i promocji Administratora, dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/ugbrzozie, w szczególności:

 • prowadzenia Fanpage,a Gminy, pod nazwą: Gmina Brzozie na portalu społecznościowym  Facebook na warunkach i zasadach określonych przez Meta Platforms, tj. w celu: informowania użytkowników Facebooka o aktywnościach Gminy; promowania wydarzeń i konkursów organizowanych przez Gminę;  promowania  produktów i usług Gminy; prowadzenia komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarzy, aplikacji Messenger) – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora);
 • prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności oraz sposobu korzystania z Fanpage  Gminy – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora);
 • dowodowym, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora);
 • prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora);
 • realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora).

W przypadku zaś wypełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego lub kontaktu z Gminą Brzozie za pośrednictwem aplikacji Messenger Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i przekazania szczegółów informacji, o które pytasz; przestawienia informacji na temat produktu/usługi Gminy, jak również w celu nawiązania kontaktu z Tobą we wskazany przez Ciebie sposób – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (skorzystanie z formularza kontaktowego lub podanie danych kontaktowych za pośrednictwem komunikatora Messenger jest równoznaczne z udzieleniem przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w wyżej określonych celach).

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

 • Meta Platforms, Inc., Meta zgodnie z zasadami wskazanymi przez Facebook dostępnymi pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy;
 •  firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, telekomunikacyjnych, kancelariom prawnym;
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych i prawo wniesienia sprzeciwu na to przetwarzanie.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje  jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania  się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Ponadto, przysługuje Ci prawo do odwołania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym czasie. Odwołanie zgody nie kiedy dane przetwarzane są wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej odwołaniem (dotyczy sytuacji, na podstawie zgody).

W sytuacji, gdybyś chciał skorzystać ze swoich praw prosimy o kontaktowanie się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe: patrz pkt. 2 i 3).

 1. Prawo do złożenia skargi

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl, kontakt tel. (22) 531 03 00, w przypadku uznania,  że dokonywane przez Administratora przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 5, w szczególności przez okres w jakim osoba, której dane dotyczą jest aktywnym użytkownikiem Fanpage’a, w tym:

 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO)  będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu/ustania celów przetwarzania;
 • dane zawarte w postach lub komentarzach – do czasu ich usunięcia przez autora;
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, lecz nie dłużej niż przez 5 lat;
 • dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych w regulaminie Facebooka;
 •  dane statystyczne w usłudze „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook, który wynosi 2 lata.

Niezależnie od powyższego okres przechowywania Twoich danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej,  co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. Po tym okresie Twoje dane osobowe będą zanonimizowanie, (tzn. nie będziemy wiedzieli, iż są to Twoje dane) lub usuwane.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują (nie jest to zależne od nas), że dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

Szczegółowe informacje o transferze danych zawarte są w regulaminach Facebooka i klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, z którymi można się zapoznać na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.

 1. Źródło danych

Twoje dane uzyskujemy od serwisu Facebook lub bezpośrednio od Ciebie.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją Fanpage’a, komentowaniem, reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości.

Gmina Brzozie  pozyskuje również  dane osobowe w ramach prowadzonych Fanpage’ów od firmy Meta Platforms oraz z publicznych profilów użytkowników i dokonywanych przez nich wpisów.

 1. Profilowanie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przetwarzane przez  Gminę Brzozie dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

 1. Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms (Facebook Ireland Limited)
 2. Gmina Brzozie i Meta Platforms, Inc. są wspólnymi Administratorami Twoich danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 3. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 4. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms, Inc za przetwarzanie Twoich  danych we wskazanych celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.
 1. Zakres odpowiedzialności Gminy Brzozie za przetwarzanie Twoich  danych:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 1. Meta Platforms, Inc udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: <https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 4. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms, Inc są dostępne na  stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

14 . Pozostałe informacje

 1. W celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych niniejsza Polityka prywatności Facebooka  może być uzupełniana lub uaktualniana.
 2.  Informacja o zmianie Polityki prywatności Facebooka  zostanie umieszczona na Fanpage Gminy Brzozie –  https://www.facebook.com/ugbrzozie