Pomoc Żywieniowa w GOPS w Brzoziu

Ketogenic low carbs diet food selection on white background

W związku z przystąpieniem Gminy Brzozie do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 (FEPŻ) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzoziu do dnia 14.03.2024 r.  przyjmowane są wnioski o wydanie skierowania  do otrzymania pomocy żywnościowej szczegóły w linku poniżej:

http://gopsbrzozie.pl/art,209,pomoc-zywnosciowaj-w-ramach-programu-fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027-podprogram-2023