Porozumienie w zakresie realizacji programu „Czyste Powietrze”

Wojt-Gminy-Brzozie-Danuta-Kedziorska-Cieszynska

11 maja 2021 r. Wójt Gminy Brzozie Pani Danuta Kędziorska-Cieszyńska podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Gmina Brzozie to kolejna gmina, która przystąpiła do współpracy z Funduszem w zakresie zwiększenia dostępu do Programu oraz usprawniania procesu jego wdrażania.

“Czyste Powietrze” to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z jednorodzinnych domów mieszkalnych.

Dzięki podpisanemu porozumieniu zainteresowani programem mieszkańcy naszej Gminy będą mogli bezpośrednio w Urzędzie Gminy otrzymać pomoc w procesie składania i uzyskiwania dofinansowania, m.in. aby złożyć wnioski o wsparcie na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła (np. „kopciucha”),  na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (ocieplenie budynku, wymianę drzwi, okien) oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE (panele fotowoltaiczne). Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

„Współpraca z WFOŚiGW jest dla nas kluczowa. Chcemy aby jak największa liczba mieszkańców skorzystała z proponowanego wsparcia finansowego. Środowisko to wielki skarb o który trzeba wspólnie dbać.  Po szkoleniach pracownika Urzędu Gminy, którego zadaniem będzie pomoc mieszkańcom – uruchomimy punkt konsultacyjny. Już dziś zapraszamy mieszkańców do skorzystania z naszej nowej oferty wsparcia” – mówi Wójt Gminy Brzozie Pani Danuta Kędziorska-Cieszyńska.