Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie koronawirusa

koronawirus

Podczas spotkania omówiono obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa na terenie gminy oraz środki ostrożności związane z niwelacją ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby.

Informacje i wytyczne:

na ternie gminy nie odnotowano ani jednego przypadku podejrzenia koronowirusa
  ani też żadnego zachorowania
• apeluje się o zachowanie podstawowych zasad higieny: częstego mycia rąk ciepłą
  wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu, unikania bliskiego
  kontaktu z innymi osobami, ograniczenie kontaktu z przedmiotami używanymi przez
  inne osoby (klamki, długopisy itp.), unikanie dotykania rękami oczu, ust i nosa;
  zasłanianie usta i nosa zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy
  kaszlesz lub kichasz
• zadbajmy o własną odporność poprzez odpowiednią dietę, suplementację i
  wypoczynek
• jeśli to możliwe, osoby starsze i schorowane powinny ograniczyć kontakt z innymi
  osobami
• osoby przyjeżdżające zza granicy powinny zgłosić swój przyjazd telefonicznie do
   najbliższej stacji SANEPIDU
• jeśli to możliwe, uprasza się o nieuczestniczenie w większych zgromadzeniach osób
• jeżeli powstanie podejrzenie zarażenia, prosimy o kontakt TELEFONICZNY z Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Brodnicy, pod żadnym pozorem prosimy NIE UDAWAĆ SIĘ DO LEKARZY RODZINNYCH ANI DO SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
• infolinia NFZ w sprawie koronawirusa 800 190 590
• decyzją Prezesa Rady Ministrów zajęcia we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie kraju zostają zawieszone na okres od 12 do 25 marca 2020 r.
• zaleca się załatwianie wszystkich spraw urzędowych zdalnie: za pomocą telefonu,
  poczty elektronicznej i E-PUAP
• osoby wchodzące do wszystkich publicznych placówek w gminie, tj. Urząd Gminy,
  Samorządowy Zakład Budżetowy pn. „Wodociągi Gminne w Brzoziu, Gminny
  Ośrodek Pomocy Społecznej, są bezwzględnie zobowiązane do dezynfekcji rąk z  
  użyciem wystawionych środków czystości
• imprezy na terenie gminy Brzozie zostają zawieszone