Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Jabłonowie Pomorskim

zawody jablonowo

W niedzielę, 18 września na Stadionie Miejskim w Jabłonowie Pomorskim odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach uczestniczyły OSP Brzozie i OSP Sugajno. Rywalizacja obejmowała dwie konkurencje: sztafetę pożarniczą 7×50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. W ramach oddzielnej klasyfikacji przeprowadzono dla drużyn sprawdzian ze znajomości musztry strażackiej. W zawodach brało udział czternaście drużyn, w tym 5 kobiecych. 

Kto nas reprezentował

Z terenu gminy Brzozie rywalizowały w zawodach OSP Brzozie grupa C i OSP Sugajno grupa A. Przypominamy, że podczas zawodów gminnych w Brzoziu męska jednostka OSP Sugajno zwyciężyła – otrzymując awans do reprezentowania gminy Brzozie na zawodach powiatowych. Dwie jednostki żeńskie OSP Zembrze ( I miejsce w zawodach gminnych) oraz OSP Brzozie ( II miejsce w zawodach gminnych) otrzymały awans do reprezentowania gminy Brzozie w zawodach powiatowych. Jednak z przyczyn losowych jednostka OSP Zembrze nie wzięła udziału w rywalizacji na szczeblu powiatowym.

Wyniki

Klasyfikacja generalna

Seniorzy Grupa A (męskie drużyny pożarnicze):

1 miejsce – OSP Nieżywięć

2 miejsce OSP Radoszki

3 miejsce OSP Sugajno

4 miejsce OSP Górzno

5 miejsce OSP Świedziebnia

6 miejsce OSP Konojady

7 miejsce OSP Pokrzydowo

8 miejsce OSP Łaszewo

9 miejsce OSP Jabłonowo Pomorskie

Seniorzy Grupa C (kobiece drużyny pożarnicze):

1 miejsce OSP Brzozie

2 miejsce OSP Radoszki

3 miejsce OSP Nieżywięć

4 miejsce OSP Bobrowo

5 miejsce OSP Pokrzydowo

Na zakończenie zawodów zwycięskie drużyny otrzymały puchary i dyplomy oraz indywidualne nagrody rzeczowe.

Kibicowali strażakom

Zmagania strażackie obserwowali zaproszeni goście i przedstawiciele organizatorów. Wśród nich znaleźli się senator RP Ryszard Bober i wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a zarazem prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brodnicy Zbigniew Sosnowski. Był radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Paweł Zgórzyński, zastępca Kujawsko-Pomorskiego KW PSP st. bryg. Marek Rusoń i prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu Jarosław Herbowski. Zawodom przyglądali się komendant PSP w Brodnicy st. bryg. Andrzej Górecki wraz ze swoim zastępcą st. bryg. Krzysztofem Natuckim, wicestarosta brodnicki Stanisław Kosakowski i  przewodniczący Rady Powiatu Brodnickiego Roman Pytlasiński. Obecny był burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Krzysztofem Kamińskim. Naszym strażakom kibicowała wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska, obecna była też wójt gminy Zbiczno Magdalena Golubska wraz z sekretarzem Mariuszem Klonowskim. Czynnie kibicowali wszystkim prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brodnickiego.

Organizatorzy

Organizatorami zawodów byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brodnicy na czele z prezesem Zbigniewem Sosnowskim, komendant PSP w Brodnicy Andrzej Górecki oraz burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski.

Gratulujemy

Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska przekazała na ręce naszych jednostek sprzęt oraz złożyła gratulacje. Wszystkim drużynom z terenu powiatu brodnickiego serdecznie gratulujemy!