Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych 2014

W Bobrowie odbył się XIV Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych. Zgłoszono 51 palm. Z terenu gminy Brzozie pojechały panie z KGW Wielki Głęboczek, KGW Janówko oraz uczniowie z Gimnazjum Brzozie.

Palmy oceniała Komisja w składzie:

Pani Maria Mełnicka – plastyk, pracownik Urzędu miasta w Brodnicy, Pani Barbara Kopańska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Brodnicy oraz Pan Stanisław Czajkowski – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy.

 

W kategorii Koła Gospodyń Wiejskich:

I miejsce – KGW Kawki,

II miejsce – KGW Gorczenica oraz KGW Brudzawy,

III miejsce dla KGW Małki – Wymokłe oraz KGW Bartniki.

 

W kategorii Gimnazja:

I miejsce – Gimnazjum z Brzozia,

II miejsce – Gimnazjum z Pokrzydowa.

 

Część artystyczną przygotowali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Brodnicy oraz zespół “Złoty Krąg” z Bobrowa.