Powstaje Kujawsko-Pomorska Karta Zdrowia

Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu przenosi cyfrowe dane obrazowe pacjentów do serwerowni Exea Data Center w Toruniu. To pierwszy etap planu utworzenia kujawsko-pomorskiego repozytorium danych medycznych.

Marszałkowski projekt budowy systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej zakłada też utworzenie kujawsko-pomorskiej e-karty pacjenta, która umożliwi mieszkańcom dostęp do wyników badań o każdej porze i z każdego miejsca na świecie.

– Karta jest niczym innymi niż umożliwieniem mieszkańcom dostępu do ich osobistych danych medycznych. Do tego niezbędne jest gromadzenie tych informacji w jednym standardzie i jednym miejscu oraz przetwarzane ich w ten sposób, by były czytelne dla tych, którym mają ostatecznie służyć. Naszym celem jest, by z repozytorium danych medycznych mógł korzystać każdy mieszkaniec województwa – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Podpisanie umowy na przeniesienie danych pacjentów grudziądzkiego szpitala do bezpiecznej serwerowni w toruńskim Exea Data Center odbyło się 31 sierpnia w Toruniu z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, dyrektora szpitala i wiceprzewodniczącego sejmiku Marka Nowaka oraz prezesa Exea Data Center Tomasza Pasikowskiego. Dane obrazowe pacjentów lecznicy zlokalizowane zostaną w nowoczesnym centrum przetwarzania danych, spełniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa ISO oraz rygorystyczne wymagania RODO. Podstawowa lokalizacja danych pozostanie nadal na miejscu w szpitalu, jednak w dobie globalizacji cyfrowej oraz rozwoju nowych technologii dyrekcja szpitala postawiła na optymalizację wydatków na IT i zamiast rozbudowywać i utrzymywać własną serwerownię, skorzystała z gotowego centrum Exea i oferowanych przez nie usług. Exea Data Center działa w ramach Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

– Koszt przechowywania danych w Exea jest osiem razy niższy w porównaniu wydatkami, które poniósłby szpital, gdyby miał budować własne repozytorium. Kolejnym krokiem będzie udostępnienie tych danych ich właścicielom, czyli pacjentom – mówi dyrektor szpitala i wiceprzewodniczącego sejmiku Marek Nowak.

Budowa centralnego archiwum danych medycznych w nowoczesnym centrum przetwarzania danych Exea jest pierwszym etapem planu utworzenia kujawsko-pomorskiego repozytorium danych medycznych, tzw. hurtowni danych. Repozytorium będzie centralnym miejscem, gdzie w sposób bezpieczny będą gromadzone, przetwarzane i archiwizowane dane szpitali i innych placówek medycznych z regionu. Nie ma mowy o dalszej dystrybucji czy przekazywaniu danych na zewnątrz. Jedyna planowana wymiana danych będzie następowała pomiędzy znajdującymi się w systemie placówkami medycznymi. Dzięki takiemu podejściu dane pacjenta zostaną przekazane z jednego ośrodka do kolejnego bez konieczności oczekiwania na drukowaną dokumentację lub nagrywania na płyty CD, jak ma miejsce obecnie.

Finalnym efektem utworzenia regionalnego repozytorium danych medycznych będzie powstanie portalu internetowego, za pomocą którego lekarze uzyskają dostęp do pełnej dokumentacji medycznej leczonych pacjentów. Z jego możliwości skorzystają też bezpośrednio mieszkańcy regionu. Umożliwi to wyposażona w liczne funkcjonalności e-karta pacjenta czyli Kujawsko-Pomorska Karta Zdrowia. Dzięki niej pacjenci będą mogli uzyskać pełną informację na temat przebytych procesów leczniczych, a także między innymi zarejestrować się do lekarza oraz na badania profilaktyczne. Pierwsze Kujawsko-Pomorskie Karta Zdrowia pacjenci otrzymają w przyszłym roku.

Partnerami pierwszego etapu marszałkowskiego projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” jest 15 jednostek służby zdrowia z regionu, w tym szpitale wojewódzkie oraz dwa szpitale uniwersyteckie. W tej chwili trwa doposażenie i modernizacja infrastruktury sprzętowej i programowej partnerów przedsięwzięcia. Projekt finansujemy w oparciu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Liczymy, że do systemu przyłączy się jak najwięcej placówek służby zdrowia.

(wind)