Pożyczki dla organizacji pozarządowych

Od 1 kwietnia 2014 r. rozpoczyna swoją działalność Punkt Konsultacyjno-Doradczy w zakresie pożyczek i poręczeń dla organizacji pozarządowych.