Prezydent podpisał – decyzje nadal ważne

22 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która przedłuża termin obowiązywania decyzji odpadowych. Przedsiębiorcy, którzy byli zobowiązani do uzyskania nowych pozwoleń, mają teraz czas do stycznia przyszłego roku.

Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 22 stycznia br. przedłuża do 23 stycznia 2016 roku termin obowiązywania decyzji w zakresie decyzji gospodarki odpadami:

– zezwoleń na zbieranie odpadów,

–  zezwoleń na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,

– decyzji wydanych na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

– Przedsiębiorcy, którzy do Starostwa w Brodnicy  występują o nowe zezwolenia lub są w trakcie załatwiania tychże  zezwoleń,  zgodnie z obowiązującym do dziś prawem,  są informowani o możliwości odłożenia sprawy na rok – informuje Radosław Koj, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska starostwa.

(wind)