PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

PROGRAM „ ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - na zdjęciu osoba na wózku, przy niej stoi druga osoba i trzyma ją za ramiona

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje, że do tutejszego ośrodka mogą zgłaszać się osoby niepełnosprawne, pełnoletnie posiadające aktualne orzeczenie o  umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wymienionych, które chciałyby skorzystać z usług asystenta osobistego.

Celem usług asystenckich jest wspieranie w aktywności w życiu codziennym. Asystent pomaga w przemieszczaniu się komunikacją publiczną  m.in. do pracy, na uczelnię, na rehabilitację do urzędu, do lekarza, w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu, oraz w komunikowaniu się. Asystują także podczas załatwiania spraw na poczcie, banku bądź w innych instytucjach.

W ramach programu nie są świadczone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Osoby chętne na usługi asystenckie prosimy zgłaszać do dnia 18 października 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzoziu  tel. 56 49 129 25.