Czyste Powietrze – co to?
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na dofinansowaniu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Przewidziane formy dofinansowania to dotacja, dotacja z prefinansowaniem i pożyczka, przy czym można skorzystać z obu form równocześnie – nawet do pokrycia pełnej wartości kosztów kwalifikowanych dla realizacji działań objętych umową.

Czyste Powietrze – dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wniosek w ramach programu może zostać złożony wyłącznie przez właściciela lub współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego z uregulowanym stosunkiem prawnym do budynku/lokalu mieszkalnego.

Czyste Powietrze – na co?
Dofinansowanie wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotyczy to wymiany na nowsze, bardziej sprawne i ekologiczne urządzenia grzewcze, oraz wymiany stolarki zewnętrznej czy docieplenia budynków, by w efekcie mieć mniejszy udział w zanieczyszczaniu środowiska.

Czyste Powietrze – ile?
Dotacja może wynosić do 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) oraz do 47 lub 79 tys. zł przy dotacji z prefinansowaniem (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).
Aby ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym i najwyższym należy zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu o wydanie zaświadczenie o dochodach.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze oraz portalu beneficjenta dostępne są na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
https://wfosigw.torun.pl/