Program Granty PPGR – Informacja dla osób, które złożyły wniosek

Granty PPGR

Program Granty PPGR – Informacja dla osób, które złożyły wniosek w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że aplikacja Gminy Brzozie w konkursie Granty PPGR została zaakceptowana.
W najbliższym czasie otrzymamy wezwanie do podpisania umowy.

W ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” Gmina Brzozie pozyskała 316 160 zł

Projekt obejmuje zakup 111 szt. sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, myszą, klawiaturą i ładowarką oraz ubezpieczenie tego sprzętu, a także zapewnienie internetu (gdy wnioskodawca wskazał na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do internetu) dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, których rodzice czy dziadkowie pracowali w byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Ogólnie do tut. Urzędu wpłynęło 118 wniosków, a po dokładnej ich ocenie zdecydowano
o odrzuceniu 7 wniosków, ze względu m.in. na fakt, że: krewny nie pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, bo był to inny zakład pracy niż PPGR, brak jest dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego w niegdyś zlikwidowanym PPGR, czy też przyznano pomoc na dofinansowanie w latach 2020 i 2021 kosztów zakupu sprzętu komputerowego
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla rolników.

Operator programu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa określił też maksymalną kwotę, jaką będzie można wydać w ramach grantu na jeden komputer stacjonarny i laptop. Ich wartość nie będzie mogła przekroczyć 2 500 zł, a tabletu 1 000 zł.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i otrzymaniu środków finansowych, ogłosimy przetarg na zakup sprzętu komputerowego. Następnie zostanie on przekazany rodzicom lub uczniom pełnoletnim na własność na podstawie zawartych porozumień.

Prosimy śledzić informacje nt. programu Granty PPGR na naszej stronie internetowej oraz profil Gminy Brzozie – na portalu Facebook.

cppc ue logo