Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

CARITAS - Dystrybucja żywności - zdjęcia przedtaswia produkty żywnościowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje, że do dnia 13.11.2019 r. w tutejszym ośrodku można składać wnioski o pomoc w formie  produktów żywnościowych wydawanych przez Caritas w Brodnicy w ramach FEAD.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.