Projekt „Bezpieczny pieszy” w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie

IMG 3246

W piątek, 22 września 2023 r. urządzenia zakupione w ramach projektu „Bezpieczny pieszy w Gminie Brzozie”, tj.:

  • Symulator szkoleniowy roweru
  • Symulator zderzeń
  • Trenażer czasu reakcji
  • Mobilne miasteczko rowerowe

 trafiły do Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie.

Przez najbliższe miesiące urządzenia będą służyć uczniom do nauki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i doskonalenia jazdy na rowerze, następnie ze sprzętu skorzystają uczniowie kolejnych szkół z terenu Gminy Brzozie.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz wzrost świadomości nt. odpowiedniego zachowania się na drogach wśród mieszkańców gminy Brzozie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 125960,81 zł

Dofinansowanie UE: 107066,00 zł

Gmina Brzozie realizuje projekt pn. „Bezpieczny pieszy w Gminie Brzozie” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.