Projekt “Nowy Zawód – Nowa Szansa dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza”

Tytuł planowanego kursu zawodowego: “Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw”

Kto może zdobyć NOW ZAWÓD w ramach naszego projektu?

– osoba ubezpieczona w KRUS (jako rolnik lub domownik)
– mieszkająca:
a) na terenie wojewodztwa kujawsko-pomorskiego
b) w miejscowości do 25 tys. mieszkańcow (wieś lub małe miasteczko)

Termin kursu: październik / listopad 2014 r.
Miejsce kursu: Brodnica

KURS JEST BEZPŁATNY!

Kontakt: 723-330-654 / 723-331-291