“Projekt Pocztówka Świąteczna 2022”

Blazej Pikulski 11 lat

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu ogłasza kolejny konkurs. Zaczynamy “Projekt Pocztówka Świąteczna 2022”. Zaprojektuj własną kartkę świąteczną z motywem/akcentem Gminy Brzozie, która pójdzie w świat. Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Brzozie – pokaż swój talent artystyczny i weź udział w konkursie. Konkurs będzie rozpatrywany w jednej, ogólnej kategorii. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę na konkurs. Na prace czekamy do 30 listopada 2022.
 
W zeszłym roku wygrał Błażej Pikulski, którego pocztówka zachwyca do dzisiaj. Kto wygra w tym roku? Czasu jest niewiele. Zapraszamy do pracy twórczej i koniecznie przeczytajcie regulamin konkursu, który znajdziecie również na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu:
 

 

REGULAMIN

  1. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy Brzozie.
  2. Nagrodzony projekt zostanie wydrukowany jako profesjonalna kartka pocztowa, którą będzie można wysłać do bliskich na całym świecie.
  3. Konkurs będzie rozpatrywany w jednej, ogólnej kategorii.
  4. Prace wraz z wypełnioną kartą uczestnika należy umieścić w zamkniętej i podpisanej kopercie wraz z dopiskiem: „Projekt Pocztówka Świąteczna 2022”
  5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę na konkurs.
  6. Prace wraz z wypełnioną kartą uczestnika należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu lub wysłać na adres e-mail biblioteka@brzozie.pl, do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 10:00
  7. Kartkę o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia oraz motywem/akcentem Gminy Brzozie (motyw Gminy Brzozie jest warunkiem koniecznym) należy wykonać w formacie A4 techniką płaską, aby można było ją zeskanować.
  8. Proponowane techniki: grafika komputerowa, szkic, wydrapywanka, wydzieranka, wyklejanka, kolaż, frotaż, akwarele, pastele, itp.
  9. Prace należy wykonać samodzielnie, bez użycia gotowych elementów do ozdabiania. Użycie gotowych elementów do ozdabiania dyskwalifikuje prace.
  10. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 r.

Fot. Pocztówka Błażeja Pikulskiego, która wygrała “Projekt Pocztówka Świąteczna 2021”