Projekty z Wielkiego Leźna

W dobie szybko rozwijającej się cywilizacji zwrócenie uwagi młodzieży na proekologiczne zachowania względem natury jest rzeczą priorytetową. Należy zaczynać już od najmłodszych lat.

Czas na ekologię

Szkoła jest dobrym miejscem aby te właściwe zachowania rozbudzać, rozwijać i pielęgnować. W myśl tej idei w Szkole podstawowej w Wielkim Leźnie podejmowane są działania zmierzające w tym kierunku. Projekt narodził się trzy lata temu i jest konsekwentnie realizowany przez  nauczyciela wychowania fizycznego  Elżbietę Zabłocką i nauczyciela przyrody Alicję Ziętarską.

– Zaczęliśmy od biwaku sportowo edukacyjnego w Gaju pod hasłem “Z ekologią za pan brat” – mówi Eżbieta Zabłocka. – W programie uczniowie zwiedzili min stary młyn z tamą  piętrzącą  wodę, stawy, budynek wylęgarni ryb, ogródek dydaktyczny w Grzmięcy. Przewodnik z Brodnickieg Parku Krajobrazowego  pokazał dzieciom  miejsca żerowania bobrów  nad Skarlanką. Uczniowie mieli również zajęcia związane z orientowaniem się w terenie i rozpoznawaniem gatunków drzew.

– Kolejne przedsięwzięcie miało miejsce w Ośrodku  UMK Bachotek. Korzystając z uprzejmości Jerzego Górniaka uczniowie uczestniczyli w biwaku “Poznaj swój region- Brodnicki Park Krajobrazowy”. – dodaje Alicja Ziętarska. – Głównym celem pobytu była obserwacja fauny i flory nad jeziorem Bachotek oraz sprzątanie pobliskiego terenu ze śmieci w ramach akcji “Sprzątanie Świata” w której uczestniczymy konsekwentnie od wielu lat. Jest to ściśle powiązane z programem kółka przyrodniczego.

Jesteśmy mała lokalną społecznością, ale nie brakuje w naszym regionie ludzi, którym leży na sercu dobro przyrody. Zwróciliśmy się z prośbą o umożliwienia zwiedzania Biogazowni – BIOGAL w Boleszynie , spotkaliśmy się z życzliwością  prezesa spółki Andrzeja Galińskiego, który zaprosił nas do swojej firmy. Podczas bezpośredniego obcowania z nowoczesnymi technologiami uczniowie w łatwy sposób przyswoili sobie wiedzę o energii odnawialnej.

Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie położona jest w bardzo malowniczym terenie w bliskim sąsiedztwie jezior Wielkie Leźno i Małe Leźno. Dzięki temu stworzyła się dogodna sytuacja aby utworzyć kółko sportowo-wędkarskie.

– Moje członkostwo w PZW dało możliwość nawiązania współpracy z zarządem koła wędkarskiego w Brodnicy, który zobligował się do pomocy materialnej w postaci sprzętu  wędkarskiego. Głównym celem kółka ma być propagowanie wędkarstwa jako sposobu spędzania czasu wolnego, rozbudzania potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabiania szacunku dla przyrody oraz nauka wyciągania właściwych wniosków z  perspektywicznego myślenia i przewidywania skutków określonej działalności człowieka – opowiada Elżbieta Zabłocka.

Realizacja przedsięwzięć jest możliwa dzięki ludziom dobrej woli. Nie udałoby się to bez wsparcia władz Urzędu Gminy Brzozie, dyrektora szkoły. Dzięki nim uczniowie korzystają z bezpłatnego transportu, otrzymują nagrody w konkursach ekologicznych.

(wind)