Promesa na 9,6 mln zł wręczona

promesa

W dniu 13 czerwca wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska odebrała w Toruniu z rąk wojewody Józefa Ramlaua promesę na kwotę 9,6 mln zł.  Decyzją premiera gmina Brzozie otrzymała kolejne wsparcie finansowe przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na uroczystości, która odbyła się w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu obecni byli również Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, poseł Joanna Borowiak oraz poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

Przypominamy, że Gmina Brzozie otrzymała środki na realizację trzech inwestycji:

1. Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu – kwota 5,6 mln zł.
2. Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Brzozie – kwota 2,5 mln zł.
3. Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Brzozie – kwota 1,5 mln zł.