Promuje się gmina Brzozie

Wśród miast i gmin Pomorza i Kujaw, w nowym albumie promującym ten region kraju, nie zabraknie gminy Brzozie. Edycję specjalnego albumu zaplanowano na jesień.

Staraniem oficyny wydawniczej Negatyw Bydgoszcz powstają albumy fotograficzno-informacyjne pokazujące rozmaite województwa. Ostatnio ukazało się wydanie “Warmińsko-Mazurskie” i “Zachodnio-Pomorskie”. W przygotowaniu “Kujawsko-Pomorskie”.

Administracja samorządowa gminy Brzozie zaakceptowała projekt udziału – swego miejsca w tej ciekawej, od strony edytorskiej, publikacji. Opracowywane są podstawowe informacje, strona fotograficzna.

Edycja albumu to również okazja do zaprezentowania się rozmaitym firmom, działającym na terenie gminy, bowiem oprócz strony tzw. gminnej, jest również w albumie część gospodarcza. Warto pokazać swój sukces, swoją przedsiębiorczość, zaradność, umiejętność wzorowego kierowania zespołem. W tej sprawie – wspólnego zaistnienia w przygotowywanym albumie, publikacji – należy kontaktować się z Urzędem Gminy w Brzoziu, tel. 56 491-29-10.
(WIND)