Przypominamy o obowiązku odśnieżania!

Odsniezanie

Szanowni właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli.