Przypomnienie o kończącym się terminie składania wniosków do programu dofinansowania do zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych

Dofinansowanie do sterylizacji kotow i psow

Urząd Gminy Brzozie Informujemy, że dnia 31 października 2022 r. upływa termin składania wniosków do  programu dofinansowania do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich.

Właściciel może uzyskać dofinansowanie do kosztów zabiegu kastracji/sterylizacji w wysokości do 50% kosztów zabiegu, lecz nie więcej niż 100 zł brutto – na jedno zwierzę. Dofinansowanie może być przeznaczone na maksymalnie do dwóch zwierząt rocznie.

Zabiegi są dokonywane w  Gabinecie Weterynaryjnym „Na Wiejskiej” lek. wet. Marcin Marciniak z siedzibą przy ul. Wiejska 15, 87-300 Brodnica.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Wójta Gminy Brzozie oraz łączne spełnienie poniższych warunków:

  1. Należy złożyć wniosek na druku stanowiącym załącznik do regulaminu;
  2. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do okazania dowodu tożsamości, książeczki zdrowia zwierzęcia, rodowodu lub paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia;
  3. Właściciel psa/suki zobowiązany jest przedstawić ważne zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Wnioski można składać do 31 października 2022 r. lub do dnia ogłoszenia o zakończeniu akcji.

Ilość środków przeznaczonych na ten cel jest ograniczona, w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brzozie w  pokoju nr 7. 

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać pod numerem telefonu  tel. 56 49 129 17 lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy Brzozie.

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzozie w 2022 roku przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/204/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 2 marca 2022 r.

Zasady udzielania dofinansowania określa Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Brzozie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Brzozie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich oraz zasad sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z terenu Gminy Brzozie.

 

ZABIEG CENA ZABIEGU BRUTTO DOFINANSOWANIE
Sterylizacja kotki 140 zł 70 zł
Kastracja kota 60 zł 30 zł
Sterylizacja suczki    
Do 10 kg 200 zł 100 zł
11 – 25 kg 300 zł 100 zł
Powyżej 25 kg 400 zł 100 zł
Kastracja psa    
Do 10 kg 100 zł 50 zł
11 – 25 kg 150 zł 75 zł
Powyżej 25 kg 200 zł 100 zł

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc Formularz-wniosku-o-dofinansowanie-kastracji-i-sterylizacji-psow-i-kotow-wlascicielskich- 12/10/2022 07:33 20 KB 583
pdf Plakat-2022-dofinansowanie-sterylizacji-i-kastracji-psow-i-kotow 12/10/2022 07:33 2 MB 622