PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych dla mieszkańców Gminy Brzozie odbędzie się w Jajkowie (przy oczyszczalni ścieków) w ostatnią sobotę kwartału tj. dnia 17.12.2016 r. w godzinach od 1000 do 1300. Oddający odpady obowiązani są do okazania dowodu osobistego.