Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

recycling

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych  dla mieszkańców Gminy Brzozie odbędzie się w Jajkowie (przy oczyszczalni ścieków) w ostatnią sobotę kwartału
tj. dnia 26.09.2020 r. w godzinach od 1000 do 1300.

Oddający odpady obowiązani są do okazania dowodu osobistego.