Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – aktualne dane

KV logo 1536x1034 1

Gmina Brzozie (gmina wiejska)

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 79 [szt.] liczba zawartych umów – 72 [szt.] liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 41 [szt.] kwota wypłaconych dotacji – 965 221,69 [zł]