Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w Gminie Brzozie

Aktualizacja w styczniu 2024 r.

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]

liczba zawartych umów [szt.]

liczba zrealizowanych przedsięwzięć                  [szt.]

kwota wypłaconych dotacji [zł]

109 98 60 1771494,18