Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

konkurs

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Uczestnicy w konsultacji z nauczycielem prowadzącym przygotują i prześlą pracę pisemną wraz prezentacją multimedialną na jeden z zaproponowanych tematów. Każda szkoła z województwa kujawsko-pomorskiego ma prawo zgłosić nie więcej niż  5 uczniów. O ich wyborze decyduje dyrektor szkoły lub powołana przez niego komisja. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły do dnia 15 grudnia br.

TEMATY:

Szkoły podstawowe:

1) Ochrona środowiska i zagrożenia związane ze zmianami klimatu jako wyzwanie dla samorządów.

2) Rola młodzieżowych rad/sejmików w rozbudzaniu aktywności obywatelskiej młodego pokolenia i zaangażowania w życie publiczne gminy/powiatu/województwa.

3) Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako wyzwanie dla współczesnej szkoły i samorządu.

4) Wolontariat  jako przejaw kształtowania odpowiedzialności społecznej – w jaki sposób samorząd może wspierać organizacje wolontariackie?

Szkoły ponadpodstawowe:

1) Zadania gmin i samorządów innych szczebli wobec problematyki uchodźczej/ migracyjnej.

2) Równouprawnienie w samorządzie? Czy kobiety mają takie same szanse na odgrywanie istotnych ról w działalności samorządowej jak mężczyźni?

3) Social media w budzeniu aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej.

4) Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej – samorząd jako szansa na rozwijanie kultury dialogu i debaty.

NAGRODY I FINAŁ KONKURSU

Spośród nadesłanych prac konkursowych Wojewódzki Komitet Organizacyjny powołany przez Przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wybierze 10 najciekawszych, które zakwalifikują się do finału konkursu. W finale konkursu uczestnicy zaprezentują swoje prace i odpowiedzą na pytania zadane przez Wojewódzki Komitet. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

W konkursie przewiduje się nagrody finansowe zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, pod opieką których została przygotowana praca konkursowa.

Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Na prace konkursowe przesłane mailem na adres m.balcerak@kujawsko-pomorskie.pl  organizatorzy czekają do 30 stycznia 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów.

REGULAMINY

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3