Rocznicowe spotkanie

Piotr Grążawski opowiadający historie przed grupą uczniów

Z tej okazji do Szkoły Podstawowej w Jajkowie przyjechał Piotr Grążawski – dziennikarz, fotograf, filmowiec, rysownik, ilustrator, autor kilku książek z zakresu historii, etnografii i kultury ludowej, który przybliżył uczniom klas IV-VII postać Anny Wazówny. Oprócz przedstawienia epizodów z życia księżniczki, autor  w młodszej grupie, uatrakcyjniał  prelekcję rysunkami wykonywanymi na bieżąco. 

Wspomniane spotkanie wpisało się jako jeden z elementów programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, który czuwa również nad wychowaniem patriotycznym młodych ludzi. Poszerzanie wiedzy na temat regionu i ludzi, którzy pisali historię jest podstawą takiego wychowania.  

(wind)

Piotr Grążawski opowiadający historie przed grupą uczniów