Rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy

szczescie01 700

Od dnia 1 stycznia 2022 roku rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy. Przysługuje on na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Rodzice mogą otrzymać nawet do 12 tysięcy złotych na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie wypłacane jest po 1000 zł miesięcznie przez rok lub po 500 zł przez dwa lata. Zależy to od wyboru rodzica. Rodzinny kapitał opiekuńczy nie jest opodatkowany i przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać od 1 stycznia drogą elektroniczną przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną. Do tej pory rodzice i opiekunowie w całym kraju złożyli blisko 605,7 tys. takich wniosków na około 642,9 tys. dzieci. W województwie kujawsko-pomorskim do ZUS wpłynęło ponad 31,1 tys. wniosków o RKO na ponad 33,2 tys. dzieci.

Wnioski można składać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc życia. Daje to gwarancję wypłaty świadczenia od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąca życia. A co w wypadku, gdy wniosek rodzic złoży po ukończeniu przez dziecko 13. miesiąca życia? Wtedy kapitał przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym został złożony wniosek o jego przyznanie. To oznacza, że łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 tys. na dziecko) będzie pomniejszana o 500 zł za każdy miniony miesiąc, licząc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca.