Rodzynki z pozarządówki

Najlepsze inicjatywy – zastrzyk gotówki!

Rusza siódma edycja konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego “Rodzynki z pozarządówki” na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 1 kwietnia. 

Ideą konkursu jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których interesujące, nowatorskie działania mogą być realizowane także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie dobrych praktyk.

– Chcemy pomóc w tworzeniu pozytywnego wizerunku organizacji społecznych oraz podkreślić ich rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W naszym regionie nie brakuje przedsięwzięć, które mogą być wzorem i inspiracją dla innych organizacji trzeciego sektora. Warto je nagradzać i promować – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Do rywalizacji o nagrody i tytuł, który będzie można umieścić na materiałach promocyjnych, przystąpić może każda organizacja pozarządowa będąca bezpośrednim realizatorem projektu społecznego, posiadająca siedzibę (lub oddział) na terenie naszego regionu, nieprzekraczająca granicy 300 tysięcy złotych w rocznych przychodach. Łączna pula środków na nagrody to 30 tysięcy złotych.
Wnioski można składać do 1 kwietnia.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pod nr tel. 56 62-18-403, pod adresem mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl oraz w siedzibie biura w Toruniu, przy placu Teatralnym 2, pok. 247. W trakcie sześciu poprzednich edycji konkursu wyróżniono w sumie 81 organizacji.

(wind)