Rok 2018 na Kujawach i Pomorzu

Projekty społeczne oraz duże inwestycje. Przedsięwzięcia realizowane z myślą o młodych i starszych mieszkańcach województwa. Ważne programy rozwojowe oraz mnóstwo inicjatyw skierowanych bezpośrednio do mieszkańców. Podsumowujemy rok 2018 w województwie kujawsko-pomorskim. 

Rok 2018 minął nam pod znakiem realizacji ważnych społecznie projektów, które wychodzą naprzeciw problemom i oczekiwaniom różnych grup mieszkańców – lokalnych społeczności, seniorów, chorych i ich rodzin, młodych rodziców, młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem. Kontynuujemy rozbudowę i modernizację wojewódzkich lecznic, przygotowujemy kolejne inwestycje w jednostkach kultury i poszerzamy naszą ofertę dla przedsiębiorców. W szczególny sposób obchodziliśmy też rok 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – mówi marszałek Piotr Całbecki.

100 lat Niepodległej. Jednym z najważniejszych wydarzeń roku 100-lecia odzyskania niepodległości była uroczysta sesja sejmiku województwa połączona z Forum Samorządowym, która odbyła się 14 maja na placu przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. W ramach obchodów wyróżnienia od samorządowych władz województwa otrzymało 89 osób urodzonych w okresie odradzania się Polski. Odbyła się też akcja zbierania podpisów pod specjalną jubileuszową deklaracją mieszkańców z okazji jubileuszu.

Inwestycje w służbie zdrowia. Największą z nich jest finiszująca w tym roku budowa nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, warta 560 milionów złotych. W 2018 roku zakończyła się warta ponad 200 milionów złotych rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy), a w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu oddano do użytku supernowoczesny blok żywieniowy . W marszałkowskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Popiełuszki we Włocławku kończy się kapitalny remont modernizacyjno-adaptacyjny trzech pawilonów lecznicy, będący elementem kompleksowej modernizacja i rozbudowy placówki). 

Region przyjazny seniorom. Domy dziennego pobytu, kluby seniora, centra usług środowiskowych, gospodarstwa opiekuńcze na wsi, wsparcie psychogeriatryczne, szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym, środki dla organizacji pozarządowych na realizację projektów adresowanych do osób starszych, a także dedykowany osobom starszym marszałkowski pilotażowy program opiekuńczy – w minionych roku realizowano wiele przedsięwzięć w tym ważnym segmencie wojewódzkiej marszałkowskiej polityki społecznej. W ramach pilotażu funkcjonują m. in. tzw. bransoletki życia oraz system dziennej opieki domowej i wolontariat opiekuńczy, a także informacja senioralna z portalem informacyjnym.

Projekty w kulturze. Zakup instrumentów dla orkiestry, instalacja sceny obrotowej, modernizacja systemów sterowania mechanizmami sceny i oświetleniem, nowy system nagłośnienia i remont podłogi sceny – w Operze Nova zakończyły się warte 13,5 mln złotych działania modernizacyjne będące przygrywką do rozbudowy gmachu opery o czwarty krąg. Nowe instrumenty oraz sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy i komputerowy, a także udogodnienia dla niepełnosprawnych kupuje też, za ponad 15 mln złotych, Filharmonia Pomorska. Trwa przebudowa pałacu Dąmbskich z przeznaczeniem m.in. na małą scenę Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego, z widownią na 150 miejsc. Region ma nową, otwartą w maju 2018, interesującą atrakcję turystyczną – stworzony przez toruńskie Muzeum Etnograficzne poświęcony menonitom skansen w Wielkiej Nieszawce.

RPO 2014-2020 na pełnych obrotach. Około 300 konkursów, ponad 3 tysiące złożonych wniosków oraz prawie 1,5 tysiąca zawartych umów o dofinansowanie projektów na ponad połowę dostępnej puli – to aktualny stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wiele projektów – inwestycyjnych i społecznych – jest na etapie realizacji.

Drogi w budowie. Trwa przebudowa odcinków dróg wojewódzkich o łącznej długości ponad 100 kilometrów. Ekipy drogowców spotkamy między innymi na trasach Żnin-granica województwa, Brześć-Kowal, Lipno-granica województwa, Stolno-Wąbrzeźno, Tuchola–Świecie oraz Kowalewo-Golub-Dobrzyń. Dzięki tym inwestycjom powstają też bezpieczne drogi rowerowe. W 2019 roku ruszy nowe połączenie promowe na Wiśle na wysokości Solca Kujawskiego. W przygotowaniu są kolejne zadania. Wsparcie z RPO trafia też na inwestycje na drogach gminnych i powiatowych.

Stypendia edukacyjne dla najlepszych. Samorząd województwa realizuje obecnie trzy programy stypendialne – dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych, języków obcych i przedsiębiorczości, dla uczniów szkół zawodowych oraz dla humanistów. Najlepsi otrzymują nawet 500 złotych miesięcznie. W roku szkolnym 2018/2019 ze wsparcia skorzysta blisko dwa tysiące młodych mieszkańców regionu.

Pamięci ofiar Zbrodni Pomorskiej. 6 października w parku przy ul. Uniwersyteckiej w Toruniu został odsłonięty Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, który upamiętnia tysiące osób cywilnych zamordowanych jesienią 1939 roku przez hitlerowców. Liczbę ofiar szacuje się na co najmniej 30 tysięcy.

Pomoc dla młodych rodziców. Rodziny z regionu mogą otrzymać nawet 800 złotych miesięcznie w postaci voucherów na pokrycie kosztów opieki na małymi dziećmi w żłobku lub wynagrodzenie niani. Ze wsparcia skorzystało do tej pory 1,7 tysiąca rodzin, wkrótce pomoc otrzyma kolejne 1,5 tysiąca młodych rodziców.

Szkolenia językowe i komputerowe. Rozpoczęły się współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego certyfikowane szkolenia komputerowe dla dorosłych, wkrótce rozpoczną się także adresowane do podobnej grupy osób kursy z zakresu języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego . Zapraszamy do zapisów.

Marszałkowski „budżet obywatelski”. Ruszyły ogłaszane przez lokalne grupy działania nabory wniosków o granty na różnego rodzaju formy aktywizacji lokalnych wspólnot oraz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem, w których kluczem do sukcesu jest czynny udział mieszkańców i innych partnerów z sąsiedztwa. Maksymalna wysokość wsparcia to 150 tysięcy złotych.

Dekada prac w zabytkach. Ponad 10 lat realizacji marszałkowskiego programu wspierania prac w zabytkach podsumowaliśmy 7 września w Teatrze Horzycy w Toruniu, wręczając przedstawicielom 140 instytucji i organizacji certyfikaty z podziękowaniami za troskę i opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu. Bilans programu to 1,5 tysiąca udzielonych dotacji o łącznej wartości 90 milionów złotych. Tegoroczne dotacje na remonty konserwatorskie i prace restauratorskie w zabytkach trafiły na realizację 213 przedsięwzięć.

Pieniądze na nasze specjalności. Efektem zakończonych sukcesem renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego jest uruchomienie specjalnego wsparcia na rozwój tzw. potencjałów endogenicznych województwa: turystyki, uzdrowisk i kultury. Środki mogą trafić między innymi na modernizację tężni, przebudowę Kinoteatru Grunwald w Toruniu oraz remont pałacu w Wieńcu.

Wyposażenie dlastrażaków. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego do służby w Ochotniczej Straży Pożarnej wchodzi właśnie kolejnych 14 nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych. W ubiegłym roku na wyposażenie OSP trafiło już 13 wozów.

Dla chorych i ich rodzin. Środki z RPO wspierają budowę i rozbudowę zakładów opiekuńczo-leczniczych. W regionie powstanie też wkrótce pięć Centrów Koordynacji Opieki Medycznej odpowiedzialnych za funkcjonowanie Dziennych Domów Opieki Medycznej, czyli instytucji dedykowanych pacjentom bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej. Centra będą też zajmować się organizacją opieki domowej.

Nowy park krajobrazowy. Sejmik województwa podjął decyzję o utworzeniu Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe. Chodzi o cenny przyrodniczo nadwiślański obszar w gminach Grudziądz i Rogóźno, związany z postacią prof. Ludwika Rydygiera.

Kameralne domy dziecka. W całym regionie powstają „czternastki”, czyli kameralne domy dziecka, z których każdy przeznaczony jest dla maksymalnie 14 młodych mieszkańców. Wsparcie samorządu województwa w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego trafiło dotąd na utworzenie 32 tego typu instytucji.

Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta gotowe. Zakończyła się budowa nowego obiektu w prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek centrum pomocowym w Bydgoszczy. Budynek powstał dzięki środkom naszego RPO i dotacji samorządu województwa. Mieści stołówkę, która jest też miejscem prowadzenia warsztatów terapii manualnej, funkcjonalnie wyposażoną kuchnię, mieszkania interwencyjne i pokoje do spotkań z prawnikiem lub porad lekarskich.

Małe obiekty sportowe. Ruszył marszałkowski program rozwoju małej infrastruktury sportowej. Dofinansowanie trafiło na budowę i rozbudowę 42 obiektów – boisk, siłowni zewnętrznych, urządzeń do ćwiczeń street workout oraz innych ogólnodostępnych stref aktywności dla mieszkańców.

Oferta dla biznesu. W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym co czwartą złotówkę przeznaczamy na wspieranie przedsiębiorców. Do wzięcia są między innymi atrakcyjne pożyczki i poręczenia kredytów, bezzwrotne dotacje na innowacje oraz granty na rozwój handlu i współpracy międzynarodowej.

(wind)