Rok 2023 w USC w Brzoziu

noworodek owiniety miekka rozowa chusteczka

Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2023 – 3 841.

Liczba urodzeń w 2023 roku – 38 dzieci, w tym 22 dziewczynki i 16 chłopców.

Najczęściej nadawane imiona wśród

dziewczynek: Melania, Alicja, Lena,

chłopców: Szymon, Leon, Nikodem.

Liczba małżeństw zarejestrowanych w USC- 16, w tym 9 ślubów cywilnych i 7 konkordatowych.

Liczba zgonów 46.

Jeden mieszkaniec w ubiegłym roku obchodził 100 rocznicę urodzin, a 5 mieszkańców 90 rocznicę urodzin.

Pełnoletność uzyskało 41 osób.

W 2023 roku 14 par zostało odznaczonych medalami nadanymi przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie