Rolniku bądź bezpieczny podczas żniw!

Rozpoczęły się żniwa – okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. Niestety w tym czasie, często dochodzi do wypadków, które skutkują różnymi obrażeniami lub nawet utratą życia. Dlatego chcielibyśmy przypomnieć o konieczności zachowania ostrożności podczas wykonywania prac rolniczych oraz o właściwym zabezpieczeniu maszyn i przewożonego ładunku.

W okresie trwania żniw osobami szczególnie narażonymi na niebezpieczeństwo są dzieci. Pracujący w polu rodzice powinni zawsze pamiętać, by w stacyjce pojazdu nie pozostawiać kluczyków. Dziecko przebywające w kabinie ciągnika bez problemu może go uruchomić. Najważniejszą zasadą jest jednak, by przed każdym uruchomieniem i przejazdem maszyny sprawdzić, czy w pobliżu nie znajdują się ludzie. Pozwoli to uniknąć przypadków najechania na osoby odpoczywające w cieniu sprzętu rolniczego i pod przyczepami. Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się, czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci!

W okresie letnim rolnicy często muszą wjechać na drogi publiczne. Zdarza się, że kierowcy kombajnów wjeżdżają z hederem zaczepionym z przodu maszyny. Zajmuje on wówczas znacznie większą szerokość drogi, a tym samym stwarza duże utrudnienia w ruchu oraz zagrożenie dla pozostałych użytkowników dróg. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rolnik poruszając się kombajnem po drogach publicznych, ma obowiązek zdemontowania znajdującego się z przodu pojazdu hedera i przetransportowania go na specjalnym wózku. Poruszanie się z zamontowanym urządzeniem tnącym z przodu kombajnu powoduje, że kierujący łamie zasadę zajmowania tylko prawego pasa jezdni oraz dopuszczalnej normy szerokości pojazdu. Pamiętajmy również, o tym, że poruszanie się takimi maszynami wymaga odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. A kierujący kombajnem ma obowiązek przestrzegania obowiązującym przepisów o ruchu drogowym. Ważne są również aktualne badania techniczne pojazdu.

O bezpieczeństwie należy pamiętać jednak nie tylko na drogach. Do wypadków w okresie żniw dochodzi najczęściej na polach. Niedopuszczalne jest przewożenie osób na wysokich ładunkach tj. na przyczepach załadowanych sianem bądź słomą, grozi to ich upadkiem, a w następstwie także najechaniem na taką osobę. Niejednokrotnie rolnicy podczas zjazdu z pola stoją na zaczepie przyczepy. W momencie chwilowej utraty równowagi rolnik może spaść z dyszla wprost pod koła maszyny. A to może skończyć się śmiercią.

Latem, ze względu na panujące wysokie temperatury mogą wydłużyć się przewody linii elektroenergetycznych i zmniejszania ich odległości od powierzchni gruntu. A co, za tym idzie prace w pobliżu linii energetycznych wymagają wcześniejszego przemyślenia i zaplanowania. Należy zdecydowanie unikać rutynowego wykonywania czynności. Przy przejeżdżaniu pod przewodami nigdy nie wolno kierować się tym, że wcześniej udawało się to już zrobić bezpiecznie. Szczególne niebezpieczeństwo mogą stanowić elementy zwiększające wysokość pojazdu, takie jak np. antena, opryskiwacz lub otwarte, w celu schłodzenia silnika, osłony maszyn. Podczas prac polowych należy zwracać szczególną uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości pracujących urządzeń od przewodów linii, zwłaszcza w okresie letnim.

Tegoroczne żniwa mogą być bezpieczne! Wszystko zależy od Państwa postawy i zaangażowania.

Kombajn podczas pracy w polu                                                         źródło: freepik.pl